Illustrasjoner

En illustrasjon er et bilde som uttrykker et budskap eller en idé, oftest knyttet til en tekst. Vi forbinder det gjerne med forseggjorte tegninger som forhøyer det visuelle uttrykket i bøker, magasiner og aviser. Illustratører har gjerne færre hensyn å ta enn grafiske designere, da illustrasjonene er tolkninger som smykker teksten og ikke visuelle grep som skal styre opplevelsen i en helt bestemt retning. Dette gjør kategorien til en fri og spennende kunstform.

I Norge finnes det et stort utvalg av spennende illustratører. Illustrasjoner har fått større plass i populærkulturen i de senere år, særlig fordi tradisjonelle publikasjoner har utviklet helgebilag hvor design står i fokus, f.eks D2.
I 2011 fikk Norge sitt første agentur for Illustratører, det heter byHands .
Illustratører fra byHands er også å finne i Featuring Spaces sin utvalg av illustrasjoner.