Fotokunst

Det finnes ingen definisjon på hva som gjør et fotografi til fotokunst. Stadig bedre kamerateknologi gjør flere av oss i stand til å fange virkeligheten i attraktive bilder. At fotografi er en kunstform hersker det bred enighet om, men der starter også debatten.

Kritikken mot foto som kunstform var tidlig at foto kun fanget overflaten og ikke var i stand til å sette vår fantasi i sving på samme måte som andre kunstformer. I 2014 ble “Phantom”, et sort & hvit fotografi av Peter Link solgt for USD 6.5 millioner. 

Peter Link «Phantom» – PRNewsFoto

Det er et vakkert motiv fra en fjellhule i Arizona. Som et definerende verk for fotokunst har det dog mottatt kritikk, i sin mangel på å være konseptuelt. 

En tidligere rekordholder er er “Rhinen II” av Andreas Gursky. Dette bildet ble solgt for USD, 4.3 millioner i 2012. 

 

Andreas Gursky «Rhine II» – AP Photo/Christie’s

Bildet viser et blottet, øde landskap ute av fokus, det kan fremstå som om bildet er skutt i bevegelse. Ved første øyekast kan det virke noe absurd at dette er et fantastisk bilde, men for svært mange trigger det en sinnstemning som vokser jo lengre man ser på det. Med sin stramme komposisjon, mangel på fokus og nesten surrealistiske flathet er det mer konseptuelt enn “Phantom”.

Fotografer har et endeløst valg av motiver. Skulpturell, majestetisk virkelighet og lineær, surrealistisk komposisjon viser spennvidden innenfor bilder med naturen om objekt. Her er noen relaterte eksempler fra Featuring Spaces sitt arkiv:

Fotopionerer – Sort & hvitt fotografi.

Pionerene innenfor fotografi jobbet med helt andre begrensninger enn i dag. Felles for dem alle var at filmen kun var sort/hvit. Arthistoryarchive.com gir en fin innføring i utviklingen.
Kunst oppstår gjerne når man tøyer rammene hvor hva som er mulig eller forventet. Det tok ikke lang tid før fotografer startet å leke med virkemidlene som var tilgjengelig. Man Ray (1890-1976) er en av de mest kjente innenfor surrealistisk foto.

“Jeg fotograferer ikke virkeligheten, jeg fotograferer mine visjoner”

Man Ray

 

En annen fotograf inspirert av surrealisme var Erwin Blumenfeld (1897-1969). Hans uttalte interesser var “døden og kvinner”. Som følge av sistnevnte produsert han tidlig, flotte erotiske fotografier. Et av hans et av hans mest kjente verker “Wet Veil Paris” fra 1937.

 

 

Innenfor landskapsfotografi står Ansel Adams (1902-1984) som en av de viktigste tidlige fotografene. Han står også sterkt i fotohistorien fordi han fant opp sonesystemet for å kontrollere eksponering. Ansel sin tommelfinger regel var å eksponere for skyggene og utvikle for de lyseste sonene. Her er et av hans mest kjente verker, “The Tetons and the Snake river”, fra 1942. 

 

 

Her er noen relaterte eksempler fra Featuring Spaces sitt arkiv: